Program för 2021

Verksamhetsplan för år 2021

Städning av föreningslokalen i Hannäs görs efter behov under året.

Vårmötet ställs in p.g.a pandemin och restriktionerna.

Nybörjarutbildning startas så snart som det blir åter tillåtet att samlas i större grupper.

Måndagsmöten i Hannäs börjar måndagen den 17 maj och avslutas måndagen den 6 september, öppettid kl. 17.00 – 19.00. Under måndagsmötena utförs skötseln av föreningens bisamhällen och bikuporna. Även skötsel av föreningshuset samt klippning av gräsmattorna utförs under denna period av föreningens medlemmar.

Föreningsbigården är också öppen varje måndag mellan 17.00 – 19.00, under perioden 17 maj t.o.m. 6 september. Kaffe och Te serveras inte p.g.a. restriktionerna och så länge som dessa gäller.

Försäljning av biredskap, glasburkar m.m. startar i vår Bi-butik i Hannäs den 17 maj och stänger den 6 september. Butiken har öppet mellan 17.00 – 18.30 alla måndagar under denna period.

Sommarmötet avvaktar vi tills vidare med och återkommer med mer information lite senare.

Höstmöte under augusti kommer att planeras in. Mer information om detta kommer senare.

Årsmötet hålls lördagen den 13 november. Start kl. 14.00. Plats: Fröberga Bygdegård.