Program för 2020

Verksamhetsprogram för år 2020
Söderköpings Biodlarförening har ställt in allt tills vidare.

Städning av föreningslokalen i Hannäs görs lördagen den 25 april med start kl. 10.00.
Korv, kaffe och dryck serveras!
Kom och hjälp till med städningen!

Vårmöte hålls lördagen den 9 maj kl. 14.00. Vi börjar årets verksamhet med ett vårmöte i föreningsbigården i Hannäs. Nya Distriktsordförande Marcus Adolfsson besöker oss.

Drottningodlingskurs hålls under perioden 2 mars t.o.m. 1 juni. De 6 första teorikvällarna hålls i Sparvens lokaler, därefter hålls praktiska övningar under 7 måndags-kvällar i föreningsbigården.

Nybörjarutbildning hålls varje måndag, mellan kl. 18.00 – 20.30, under perioden 8 juni t.o.m. 10 augusti.

Måndagsmöten i Hannäs börjar måndagenden 11 maj och avslutas måndagen den 7 september, öppettid kl. 17.00 – 19.00.
Under måndagsmötena utförs skötseln av föreningens bisamhällen och bikuporna. Även skötsel av föreningshuset samt klippning av gräsmattorna utförs under denna period av föreningens medlemmar.

Föreningsbigården är också öppen varje måndag för allmänheten mellan 17.00 – 19.00, under perioden 11 maj t.o.m. 7 september. Kaffe och Te serveras efter genomgång och visning av bikuporna i bigården.

Försäljning av biredskap, glasburkar m.m. startar i vår Bi-butik i Hannäs den 11 maj och stänger den 7 september. Butiken har öppet mellan 17.00 – 18.30 alla måndagar.

Sommarmöte hålls lördagen den 4 juli, start kl. 13.00- hos Birgitta och Sivar på Ekbacken.
Kaffe och Te serveras.
Bihälsokonsulenten Preben Kristianssen håller föredrag.

Årsmötet hålls lördagen den 7 november.
Start kl. 14.00. Plats: Fröberga Bygdegård.