Program för 2019

Verksamhetsprogram för år 2019


Städning
av föreningslokalen i Hannäs görs måndagen
den 6 maj med start kl. 17.00. Korv, kaffe och dryck serveras!
Kom och hjälp till med städningen!

Vårmöte hålls lördagen den 11 maj kl. 14.00. Vi börjar
årets verksamhet med ett vårmöte i föreningsbigården
i Hannäs. Bl.a. hålls det ett föredrag om Jordbruksverkets
nya föreskrifter.

Nybörjarutbildning hålls varje måndag, mellan
kl. 18.00 – 20.30, under perioden 13 maj t.o.m. 15 juli.

Måndagsmöten i Hannäs börjar måndagen den 13 maj
och avslutas måndagen den 9 september, öppettid
kl. 17.00 – 19.00. Under måndagsmötena utförs skötseln
av föreningens bisamhällen och bikuporna. Även skötsel
av föreningshuset samt klippning av gräsmattorna utförs
under denna period av föreningens medlemmar.

Föreningsbigården är också öppen varjemåndag för
allmänheten mellan 17.00 – 19.00,under perioden 13 maj
t.o.m. 9 september. Kaffe och Te serveras efter genomgång
och visning av bikuporna i bigården.

 

 

 

 

 

Försäljning av biredskap, glasburkar m.m.startar i vår
Bibutik i Hannäs den 13 maj och stänger den 9 september.
Butiken har öppet mellan 17.00 – 18.30 alla måndagar.

Söderköpings Biodlarförening deltar vid Marknad
den 15 juni på Fisketorget i Söderköping, kl. 10.00 – 14.30.

Sommarmöte hålls lördagen den 6 juli, start kl. 13.00 –
hos Birgitta och Sivar på Ekbacken. Kaffe och Te serveras.
Bihälsokonsulenten Preben Kristianssen håller föredrag.

 

 

 

 

 

Öppet hus i Mantorp den 7 september. Svenska Biprodukter
fyller 50 år.

100-årsjubileum för vår biodlarförening hålls den 12 oktober
i Fröberga Bygdegård. Festen börjar Kl. 17:00!

 

 

 

 

 

Årsmötet hålls lördagen den 9 november.
Start kl. 14.00. Plats: Fröberga Bygdegård.

Varroabehandling görs 27 oktober med start kl. 13:00
i Hannäs bigård. Oxalsyralösning finns då att hämta i bigården,
medtag en plastflaska.