Om föreningen

Söderköpings Biodlarförening
Söderköpings Biodlarförening har sedan 1 oktober 1981 hyrt bigården i Hannäs.

Lokalen var tidigare en ladugård och loge, men har med medlemmarnas försorg omändrats till en föreningsbigård. Lokalerna har snyggats upp, ett pentry, en samlingssal och ett slungningsrum har inretts och även ett utrymme för försäljning av diverse biredskap har iordningställts.

Föreningens verksamhet
Föreningen har drygt 80 medlemmar. Varje måndagskväll under sommarmånaderna är bigården öppen för intresserade som vill följa skötseln av de bisamhällen som är uppställda vid Hannäs. Det finns också flera drottningodlingskupor uppställda i bigården. Bigårdens bisamhällen sköts av en medlem, som utses varje år vid årsmötet, samt med hjälp av övriga medlemmar.

Honungsbedömningskommitté
Föreningen har en honungsbedömningskommitté som varje år utser vinnaren för den bästa honungen. Kommittén utför honungsbedömning av varje inlämnat burk och fyller in resultatet i en honungsbedömningskort. Korten undertecknas av kommitténs ordförande och returneras till biodlaren efter bedömningen. För beställning av SBR´s honungsetikett krävs en godkänd honungsbedömningskort.

Honungsdepå
Honungsdepån finns på Ekbacken dit medlemmarna kan lämna sin honungsskörd för vidare transport till Svensk Honungsförädling AB i Mantorp.