Styrelsen och funktionärer

Föreningens styrelsemedlemmar och funktionärer
Styrelsen
Ordförande           Sivar Karlsson          070-320 76 59

Sivar Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

V-ordförande        Anders Eriksson       070-686 73 84
Sekreterare           Pentti Mäkilä             070-357 32 09
Kassör                    Lis-Beth Emilsson    070-156 33 65
Ledamot                Elsie Mantefors         0121-202 62
Ledamot                Albin Ripskog            073-844 03 21
Ledamot                Magnus Nillrot          073-350 11 32

Honungsbedömningskommitté
Ordförande          Magnus Nillrot          073-350 11 32

Cirkelledare
Pentti Mäkilä                                             070-357 32 09
Magnus Nillrot                                          073-350 11 32