Bli medlem

Hur blir jag medlem
Som biodlare eller biodlingsintresserad är det mycket givande att vara medlem i en biodlareförening och självklart ska du vara med i Söderköpings Biodlarförening! Som nybörjare inom biodling är det värdefullt att kunna ta del av andras erfarenheter, samtidigt som man kan få delta i biodlingens olika moment i föreningsbigården innan man sätter igång i sin egen bigård. Som medlem har man medlemsförmånerna i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och får bland annat Bitidningen 10-11 gånger per år. Medlemsavgiften betalas direkt till SBR för ordinarie medlemmar, nya medlemmar och familjemedlemmar. Vid anmälan så ska man ange att man vill tillhöra Söderköpings Biodlareförening.